Biografie

Foto: Monica Stuurop
Otto Olivier Grevink (1976) werd geboren in Geldrop (NB) en groeide op in Veldhoven. Daar ging hij naar de Rooms-katholieke basisschool De Brembocht en later naar het Eindhovens Protestants Lyceum. Na drie jaar pianoles begon hij met zangles en trad op met diverse gelegenheidsformaties op muziekavonden van de school. Ook speelde hij bij het schooltoneel.

Aanvankelijk wilde hij economie gaan studeren, maar hij koos, geïnspireerd door verschillende predikanten, waaronder zijn grootvader, voor het predikantschap, waarvoor hij theologie moest gaan studeren. Dat deed hij in Utrecht, met als hoofdvakken Praktische theologie en Godsdiensteconomie. In beide richtingen kwamen vraagstukken over economie en werk als levensinvulling en als zingever nadrukkelijk aan de orde. Hij studeerde af met een afstudeerscriptie over 'Stress en Sabbat', over de relatie tussen werk- en tijdsdruk en de rust als bijbelse notie.

In 2003 kreeg hij de kans op promotieonderzoek te doen in Leiden, mede naar aanleiding van zijn ervaringen als predikant in opleiding in Amersfoort bij de oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt, dat in een Vinex-wijk is gelegen. Hij onderzocht het ontstaan van geloofsgemeenschappen in Vinexlocaties. Juist door het enthousiasme van het werkveld, waar hij zich beter op zijn plek voelde dan in het onderzoek, koos hij vroegtijdig voor de praktijk en ging hij solliciteren om predikant te worden. Zijn onderzoek is in 2005 afgerond met een studiedag op het Landelijk Dienstencentrum en een paar artikelen.

In 2005 werd hij predikant van de Ambrosiuskerk in Waalwijk, toen nog de Gereformeerde Kerk aldaar. In 2011 verenigde zich deze kerk met de toenmalige Hervormde gemeente Waalwijk-Centrum, thans de Kerk aan de Haven. Samen vormen ze sindsdien de Protestantse gemeente Waalwijk, waarin Grevink wijkpredikant is van de Ambrosiuskerk.

In 2008 zong hij enkele malen negen liedjes van Ramses Shaffy in de Shaffydienst, die aandacht kreeg van de regionale en de landelijke pers. In 2010 en 2011 volgde hij een aantal vooropleidingscursussen bij Theateropleiding Selma Susanna. Op het gebied van kleinkunst bekwaamde hij zich verder in zang, improvisatie, tekstschrijven en toneel. Sinds 2007 is hij lid van koor Laudate Dominum in Sprang-Capelle. Tevens presenteert hij optredens van diverse locale amateurgezelschappen.

Sinds 2016 is hij tevens internetdominee van MijnKerk.nl.
Op 25 juni 2017 nam hij afscheid als predikant in Waalwijk en werd hij deeltijdpredikant in de Protestantse Gemeente Tilburg.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten