zondag 11 februari 2018

Wat moeten we toch met genezingsverhalen? Preek Waalwijk 11 februari 2018, Waalre en Giessenburg


Wat moeten we toch met die genezingsverhalen? Wat moeten we überhaupt met die wonderverhalen? Hoezeer ze ook in de bijbel bedoeld lijken te zijn om geloof bij ons te wekken, stellen ze het geloof van veel mensen op de proef, of maken ze het zelfs onmogelijk. Voor hen zijn de verhalen ongeloofwaardig. En ook anderen die nog wel geloven, maar niet met deze verhalen uit de voeten kunnen zeggen: dat kun je toch niet meer geloven? Dus: wat kunnen we nog met deze verhalen?

Wantrouwend 

Ik stelde die vraag aan een aantal mede-gemeenteleden. En de eerste twee reacties waren opvallend genoeg tegengesteld. Mooi om daar eens mee te starten. De eerste was: is het niet vreemd, en zijn we zo wantrouwend, kleingelovig zo je wilt, dat er een wonder nodig is om in God te kunnen geloven? Als je naar het verhaal van Naäman kijkt, krijg je inderdaad de indruk dat hij pas na zijn genezing toegeeft: 'Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is.' Ja, lekker makkelijk, achteraf. Is geloof echt iets bij mensen van 'voor wat, hoort wat'?

Voor wat hoort wat? 

'Allemaal leuk en aardig', zegt een ander. 'Maar werkt dat ook andersom zo? Dat het ook bij God 'voor wat, hoort wat' is? Dat ik pas wordt genezen als ik voldoende geloof?