zaterdag 12 juni 2010

Gereformeerde Kerk Waalwijk wordt 50 jaar!!


De Gereformeerde Kerk Waalwijk bestaat dit jaar 50 jaar. Op zondag 13 juni a.s. viert zij dit jubileum in een feestelijke kerkdienst. In de dienst, waarin ds. Otto Grevink voorgaat, zullen de zanggroep van de kerk en enkele oud-predikanten hun medewerking verlenen. Daarna is er een gezellig samenzijn. De dienst begint om 10.00u in de Gereformeerde Kerk, Ambrosiusweg 25.

Op 12 juni 1960 werd de Gereformeerde Kerk Waalwijk gesticht. Zij komt voort uit de Gereformeerde Kerk van Sprang. In die tijd kwamen veel gereformeerden van buiten in Waalwijk wonen, en zo ontstond de behoefte om in Waalwijk te gaan kerken. Dat werd in eerste instantie gedaan in het Willem van Oranje College. Later werd een kerk gebouwd aan de Ambrosiusweg, die in 1966 in gebruik werd genomen.

Gedurende de periode van 1960 tot 1974 bestond er een vorm van samenwerking met de kerk van Sprang en van 1974 tot 1988 met de kerk van Heusden, waarin de predikant voor meerdere gemeenten werkte. Op dit moment heeft de Gereformeerde Kerk haar achtste predikant. De kerk heeft op dit moment ruim 400 leden.

Het ontstaan en verloop van de Gereformeerde Kerk Waalwijk geeft een interessant tijdsbeeld van modern kerk zijn in de twintigste eeuw. Dat er een nieuwe kerk ontstond en gebouwd werd was geen vanzelfsprekendheid gezien de ontkerkelijking. Leden van de gemeente hebben echter zelf met veel enthousiasme en ijver de handen uit de mouwen gestoken voor de bouw en de opbouw van de kerk. In het kerkgebouw en in het kerk-zijn staat ontmoeting centraal. Voordat je in de kerkzaal komt, kom je in de ontmoetingsruimte het gebouw binnen. In het gemeente-zijn is die open ontvangst en ruimte voor elkaar erg belangrijk.

De Gereformeerde Kerk Waalwijk heeft daardoor ook een eigen kleur gekregen op het kerkelijk erf van Waalwijk. Ze staat bekend als een gemeente waarin geprobeerd wordt om in eigentijdse vormen kerk te zijn, door bijvoorbeeld te experimenteren in de liturgie. Jaarlijks komen er op het Kinderkerstfeest bijna 100 kinderen af van binnen, maar vooral van buiten de gemeente. Ook met verschillende (missionaire) jongerendiensten, zoals de U2dienst, maar ook diensten met liedjes van Ramses Shaffy en anderen, integreert de gemeente de huidige cultuur in haar uitdrukkingsvorm, zonder haar eigen verhaal daarin te verliezen, maar het juist zo herkenbaar voor het voetlicht te brengen.

Het jubileum is extra bijzonder, omdat het meteen haar laatste zal zijn, of nog beter gezegd: ze van 50 binnenkort 400 zal worden, als de voorgenomen fusie met de Hervormde Gemeente Waalwijk-Centrum tot de Protestantse Gemeente Waalwijk een feit zal zijn.

Een enkele anekdote tot slot: Er wordt gezegd dat de Gereformeerde Kerk Waalwijk de eerste kerk was met veel auto’s voor de deur. Het heette de ‘vertegenwoordigerskerk’ te zijn. We kunnen het opvatten als een geuzennaam, omdat het geen elitekerk is geworden, maar het is wat het is: een kerk ontstaan uit ‘import’ waarbij inderdaad de samenstelling van de gemeente niet in gelijke verhouding staat als de rest van de samenleving. Dat is echter tevens een uitdaging, die wordt opgepakt door verscheidene vrijwilligers, die ook binnen het kader van de WMO, in het midden van de samenleving staan.

In de dienst zal de zanggroep onder leiding van Joop de Zwart, met leden van de Gereformeerde Kerk en van de Hervormde Gemeente Waalwijk-Centrum, enkele liederen ten gehore brengen. Ds. Sjoerd Zwaan (1983-1988) en ds. Ada Rebel (1996-2003) zullen de lezingen verzorgen, en ds. Jan-Andries de Boer (1989-1995) zal een drumsolo verzorgen rondom het thema ‘Gods heiligheid’. De oud-predikant van de partnergemeente Unna-Königsborn (D) zal in de gebeden het jubileum mede gedenken. In de dienst staat de symboliek van het getal 50 centraal: 50 is het getal van de Heilige Geest en van de Thora. 50 dagen na de uittocht uit Egypte gaf God de Thora op de berg Sinaï (Exodus 19 en 20). 50 dagen na Pasen vieren Christenen het Pinksterfeest (Handelingen 2). Pinksteren komt van het Griekse woord pentakosta dat 50 betekent. Zo vieren wij 50 jaar bewogen door de Geest en Gods Wet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten