maandag 7 augustus 2017

Afscheidspreek Waalwijk 25 juni 2017: Hoe doe je het goed?


Geliefden van Christus,
  
Zo sprak ik u het grootste deel van de afgelopen twaalf jaar aan. Geliefden van Christus. Want dat bent u: geliefden van Christus. Eigenlijk 'geliefden ín Christus', naar de Engelse aanhef van preken die ik vaak was tegengekomen: Beloved in Jesus Christ. In het Engels klinkt het vaak zoveel mooier. Zoals de oude Robert Schuller vroeger zei aan het begin van de diensten van Hour of Power in de Christal Cathedral: Jesus loves you, and so do I.

Want dat is het begin. We zijn geliefd. En ook nog eens: in Christus. Wij hoeven niet als eerste lief te hebben. En we hoeven ook niet als eerste wat te doen. We zijn geliefd. In Christus. Dat klinkt mooi, maar wat betekent dat: in Christus geliefd te zijn? En wat betekent dat voor ons leven? En voor wat we doen en proberen te bereiken?

De tekst koos mij 
Misschien is het mooi om hierbij te vertellen dat ik niet de tekst van vandaag gekozen heb, maar dat de tekst mij gekozen heeft. Dat klinkt heel zweverig realiseer ik me, maar het is voor mij heel concreet. Velen van u weten dat ik van leesroosters hou. Niet omdat ik niet kan kiezen, want ik heb een vrij sterke eigen wil, maar omdat de bijbel iets aan mij, aan ons te vertellen heeft. En daar moet ik niet altijd met mijn keuzen en voorkeuren tussen gaan zitten, om niet te horen wat ik al weet en vindt. Een leesrooster kan, en ik zeg niet zal, maar kan je op het spoor zetten van een tekst die je anders niet gepakt had. Omdat die om wat voor reden niet binnen je bereik lag. Zo'n tekst kan je dan ook wel eens helemaal niet liggen of zelfs tegenstaan, maar dan geldt het adagium van een oude predikant: als een tekst je niet ligt, dan moet je anders gaan liggen.


Waar vinden we onze vrijheid in? In law-and-order?
En zo kwam ik vlak voor mijn laatste kerkenraadsvergadering in het rooster van Taizé uit bij dit gedeelte uit de brief van Jezus' leerling Paulus aan de inwoners van Galatië. En misschien denk je: waar gaat dit over? Wel of niet besneden worden is niet een van de vragen in de voorbereiding op ons nieuwe beleidsplan, zullen we maar zeggen. De discussie is wel helder: blijkbaar vindt een aantal gelovigen het noodzakelijk om wel besneden te worden om bij Jezus te horen. Dat besneden worden is iets dat hoort bij het Joodse geloof, waar ook Jezus in is grootgebracht. Maar kennelijk is er voor Paulus echt een spreekwoordelijke knip gemaakt met de komst van Jezus. Of eigenlijk: met het sterven en opstaan van Jezus. Daarin is iets doorbroken, waardoor het niet meer van jezelf afhangt. Of jij de wet volledig naleeft. Met alle regeltjes en subregeltjes van dien. Jouw rechtvaardiging, of het goed met je is en tussen jou en God, is daar niet meer van afhankelijk. Hoe zou dat ook moeten? We komen er een heel eind mee, maar onze zekerheid vinden we er niet in. We gaan er steeds weer de mist mee in. En regeltjes zijn er om omzeild te worden, in ons voordeel geïnterpreteerd te worden, of om de mazen in de wet te vinden.

Jezus maakt een einde aan de onmogelijkheid om onze rechtvaardiging voor God en voor elkaar te bereiken. Dat het goed met je is en tussen jou en God. Dat lukt ons niet zelf door ons eigen onvermogen daarin te slagen. Kruis en opstanding laten zien dat waar ons pogen om de liefde te leven letterlijk doodloopt, God zegt: en toch gaan we door. Jezus leeft! We gaan door. God gaat door met ons. Het is goed.

Het is al goed
Dat het goed is, dat het ál goed is, geeft ons een enorme vrijheid om in te leven. Geen vrijheid om alles in te doen wat God verboden heeft, maar wel om je niet meer geketend te voelen door de plicht dat je het goed móet doen. En die druk ligt er in onze tijd wel enorm op. Ja, we krijgen veel voor elkaar. Er wordt overal hard gewerkt. En veel effort gestoken in het bouwen van netwerken. En in het opbouwen en onderhouden van het gezin, en de zorg voor onze ouders en naasten. Er wordt ook veel energie gestoken in de kerk. En in onze lichamelijke en geestelijke conditie met sport en allerlei cursussen voor zelfontplooiing en mindfullness. En het is mooi dat dat allemaal kan en dat ons zoveel lukt. Maar de vraag die Paulus aan ons zou stellen is: ben je pas gelukkig als dat allemaal lukt? Is het pas goed als dat alles goed is? Nee, zegt Paulus, het is al goed. Het is al goed met je. Dat is bijna een onvoorstelbare boodschap in deze tijd, waarin we zoveel aan het najagen zijn. Maar om met de Prediker te spreken: ook dat is lucht en leegte. Of nog scherper met de oude vertaling: ook dat is ijdelheid. Het hangt niet van jou af, het hangt niet van ons af. Gelukkig maar.

Wees een lucky loser
Laat je niet een nieuw slavenjuk opleggen, zegt Paulus. Keten jezelf niet door het gevoel dat alles moet lukken. Je bent niet pas lucky als alles lukt. Wees maar eens een lucky loser. Want dat is wat je bent: Een lucky loser. Het is ook af en toe een behoorlijke puinhoop. En lastig om overal een antwoord op te vinden: Hoe doe ik mijn werk goed? Hoe ben ik een goede partner? Hoe ben ik een goede vriendin of vriend? Hoe voed ik mijn kinderen goed op? Hoe ben ik een goede moeder of vader? Hoe draag ik op een goede manier mijn steentje bij aan een betere wereld? Hoe zijn we op een goede manier kerk? We leggen onszelf daarin vaak een norm op of passen die norm aan aan wat ons wèl lukt, en willen geen kritiek horen, want zo moet het goed zijn. Maar lieve mensen, het is al goed. Leg jezelf geen nieuwe wet op die je zelf niet kunt houden, of je zoveel stress geeft omdat je dat nooit bereikt. En die eindigt in elkaar de maat meten of vooral niet de maat genomen willen worden, omdat het zo maar goed moet zijn.

Genade is gratis, dat hoef je niet te verdienen
Het is al goed. Daar heeft Jezus voor gezorgd. Dat is wat genade genoemd wordt. En ons woord gratis komt van het Latijnse woord voor genade. Gratia, gratis. Genade is niet goedkoop; dat heeft God veel gekost. Maar het is wel gratis. Het is er al. Het is al goed. Leg jezelf geen nieuwe wet op om het goede te bereiken. Dat goede ligt al voorhanden. En leef daarmee in vrijheid.

Ga dan heen en maak fouten. Dat klinkt als tegenstrijdig met de woorden van Jezus zelf op diverse plaatsen in het Evangelie als hij zegt: Ga heen en zondig niet meer. Maar je snapt wat ik bedoel. Wees niet te bang om fouten te maken. In het missionaire werk om mensen in contact te brengen met de boodschap van Jezus is dit ook een belangrijk motto: durf te falen. En dat mag het motto van het hele leven zijn: durf te falen. Want: het is al goed. Ga heen en maak fouten betekent dus niet: maak er maar een zooitje van. Maar: durf te falen. Wees maar die lucky loser, want dat is wat we zijn. Lucky, omdat het al goed is, ook al dingen niet lukken. Ook in onze kerk hoeft niet alles te lukken om het goed te laten zijn. Het is al goed.

Durf te falen en vergeef elkaar
Leef in vrijheid. Zonder een juk dat er van alles moet om het goed te laten zijn. Ga, en durf te falen. En vergeef elkaar. Meer dan van alles van de kerk te maken, aantrekkelijk en missionair en weet ik al niet wat, is dàt onze core-business: vergeven. Dat is misschien een heel platgetrapt woord, maar als het erom gaat waarin we nu het verschil kunnen maken, dan is het dat: vergeven. In een cultuur van afrekenen op wat je lukt en afstraffen van wat je niet lukt, of afstraffen van dat je het zo wel goed vindt en niet meer ambitie toont, dan is vergeving een totaal ander geluid. Het is al goed met je! En vergeving is bovendien niet iets dat we moeten creëren of waar we een programma voor moeten ontwikkelen om dat te bereiken. Het is er al.

Tijd overhouden
Leef in vrijheid. Sta vrijmoedig in het leven. Ga maar. En maak maar fouten. Vergeef elkaar. 
Wees een lucky loser, die kan zeggen: ik ben niet lucky om wat ik heb bereikt, maar om wat ik al had: ik ben geliefd. In Christus. Zo ben ik naar mijn beste kunnen wie ik ben en wat ik doe, voor mezelf, voor mensen om me heen en voor God. Niet om te moeten bereiken dat het goed wordt, maar om te laten zien dat het al goed is. Dan kunnen we misschien ook wel heel veel dingen laten. En houden we tijd over om te dansen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten