dinsdag 10 september 2013

Tell the Story! - Preek op de startzondag 8 september 2013


Beluister de preek op Kerkomroep

Aan het begin van het nieuwe seizoen zou ik met u willen nadenken over de vraag: waar begint het geloof mee? Wat staat er aan de wieg van je geloof? Hoe is het zo gekomen dat je gelooft? Voor velen van ons staat inderdaad de wieg aan het begin van het geloof. Geloven is dan als het ware je met de paplepel ingegoten. Het geloof maakte deel uit van het gezinsleven op een bepaalde manier. Bijvoorbeeld door het bidden voor de maaltijd, of lezen uit de Bijbel na de maaltijd, school en zondagsschool, kerk, jongerenvereniging of wat dan ook. En misschien gewoon omdat iedereen geloofde, in je gezin, familie, vriendenkring, of zelfs in het dorp. En op een of andere manier is dat geloof bij je gebleven. Misschien met een pauze tijdens je pubertijd of studietijd. Maar toch, het geloof is bij je gebleven.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het geloof iets is dat je pas later in je leven tegenkwam. Bijvoorbeeld omdat je een relatie kreeg met iemand die gelooft. Of omdat het op de een of andere manier op je pad kwam. En waar begint geloven dan mee? Niet met iets dat er al is. Geen gezinsstructuur, hooguit in je schoonfamilie, waarin het geloof een gegeven is. Ja, je komt het geloof tegen in mensen om je heen, maar je moet er zelf voor kiezen. Maar laten we wel wezen, voor iedereen komt er een moment dat je zelf de keuze moet maken: ja, ik ga door met geloven. Als je naar school gaat en zelf mag beslissen of je naar de kerk of naar jeugdactiviteiten gaat; als je gaat studeren en je eigen ritme in huis, studie en werk moet vinden; als je een relatie krijgt en beslist wat waardevol voor jou is dat je moet kunnen delen in je relatie; als je kinderen krijgt en beslist wat je ze mee wil geven; ja dan komt de vraag op: is dat geloof, dat ik mee heb gekregen of tegen ben gekomen, zo waardevol voor mij, dat ik ermee doorga? En die vraag is eigenlijk tot twee woorden te reduceren: geloof ik? Geloof ik?

En waar begint dat geloof dan mee? In het oude Israël beantwoordden ze die vraag heel simpel: met het vertellen van verhalen. Daar begint geloof mee. Geloof is niet iets dat uit de hemel valt en nog minder iets dat je mensen oplegt. Geloof begint met het vertellen van verhalen. Wat voor verhalen vertelde het oude Israël? Nou, verhalen die in de Bijbel terecht zijn gekomen. Verhalen die aangrepen. Verhalen die men doorvertelde omdat men ze belangrijk vond. En niet zomaar leuke verhaaltjes, en zeker geen sprookjes, maar verhalen waarvan men het gevoel had dat God daarin meekwam. Dat God ze als het ware zelf vertelde. Nee, niet alsóf God ze zelf vertelt. Men hoorde in de verhalen echt iets van God en over God in die verhalen. Door de verhalen leerden mensen God kennen. Door verhalen kun je iemand leren kennen. Door wat hij gedaan heeft krijg je een indruk van wie hij is en wat hij betekent voor mensen. En dat kan ook een betekenis voor jou krijgen. Omdat wat die persoon zegt en doet ook belangrijk voor jou wordt. Hij krijgt betekenis in jouw leven. Hij opent je de ogen, laat je voelen wat je belangrijk vindt, geeft je vergezichten, dromen, idealen. Zonder die verhalen had je hem niet leren kennen. De verhalen ontsluiten iets dat je anders niet te weten was gekomen.

Zo zingt de psalmist in psalm 78 over de verhalen van het geloof. God zegt: ‘Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond. Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen is.’ Wat God ons te vertellen heeft is kennelijk verborgen. Niet zozeer omdat het een geheim is, maar omdat het verteld moet worden. Als het niet meer verteld wordt, blijft het verborgen. En zo deden de ouders van Israël: ‘Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld.’ En: ‘Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komende geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de Heer, van de wonderen die hij heeft gedaan.’ Het lijkt welhaast een doopbelofte van jonge ouders: wij hebben de verhalen gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld. Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan onze kinderen vertellen van de daden en wonderen van God.

En welk verhaal vertel je dan? Als je kind, je kleinkind, of willekeurig iemand anders vraagt naar het verhaal van jouw geloof, welk verhaal vertel je dan? Wees gerust, dat verhaal hoef je dus zelf niet te verzinnen. En zelfs bij de beantwoording van de vraag waarom je gelooft kun je terugvallen op de verhalen uit de bijbel. Welk verhaal spreekt jou aan? En kom, niet zo bescheiden, natuurlijk ken je er een paar. Wat mij betreft de Ark van Noach, het kerstverhaal, het verhaal van die andere Jozef in Egypte. Maar misschien wil je liever een psalm vertellen, of dat liefdesgedicht van Paulus. En waarom vind je dat dan een mooi verhaal? Wat raakt jou daarin? Dat zegt iets over waarom je gelooft. Nee, je hoeft niet te preken bij die verhalen en je hoeft ze zelfs niet helemaal te snappen. Laat de verhalen je raken en er komt iets van geloof naar voren.

Voor vandaag koos ik een paasverhaal uit. Omdat ik dat mooi vind, dat van die tuinman. En niet alleen omdat ik zelf wel eens voor de tuinman ben aangezien toen iemand langsliep en vroeg of hier de pastoor woont. Maar ook omdat ik me Maria zo goed kan voorstellen. Want zij zit daar zonder verhaal. Het is afgelopen. Ze begrijpt er allemaal niets van. Ook zij had uit de Schrift nog niet begrepen dat Jezus uit de dood moest opstaan. Hoe kunnen wij het geloof begrijpen als we niet de verhalen lezen? Hoe kunnen wij het geloof doorgeven als wij niet de verhalen doorvertellen? Want als wij het niet doorvertellen blijft het verborgen. En moeten wij niet raar opkijken als mensen hun eigen gang gaan en geen boodschap meer hebben aan de kerk.

Het mooie van dit verhaal vind ik dat Jezus niet Maria de les leest. Dat ze beter had moeten luisteren of zo. Maar dat ze aangesproken wordt bij haar naam. Maria. En dan herkent ze Jezus. En ziet ze dat waar ze dacht dat haar verhaal opgehouden was, het verhaal wel degelijk doorgaat. Jezus is opgestaan. Hij leeft! ‘Houd me niet vast’, zegt Jezus. ‘Zegt tegen mijn broeders en zusters dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ Een en al verbondenheid dus. Jezus noemt Maria bij haar naam. Zijn Vader is onze Vader, zijn God is onze God. Maria staat er niet buiten. Wij staan er niet buiten. De opstanding van Jezus is niet een ver wonder, maar spreekt ons vandaag aan bij jouw naam, en jouw naam, en jouw naam. En Jezus zegt: vertel! Vertel dat ik opstijg naar de Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Nee, niet nadenken hoe dat kan. Het gaat erom dat die God, die Jezus, Zijn Mens, liet doen en zeggen wat hij allemaal deed en zei, en die dat met zijn leven moest bekopen, niet dood liet, maar ingreep. Sterker dan de dood is de liefde.

En wij zijn daarin meegenomen. De verhalen gaan niet buiten ons om. Lees ze en vertel ze. Want als wij ze niet vertellen, dan blijven ze verborgen. Wat mij betreft is dat onze hernieuwde missie vanaf vandaag: sterke verhalen vertellen. Sterk omdat ze over meer gaan dan alleen de gebeurtenis die ze vertellen. Of het nu de verhalen van Jezus zijn, of over de Ark van Noach, of over Jozef in Egypte, of over David en Salomo. De Bijbelverhalen gaan over jou en mij. Over de God van Jezus, die ook onze God is. Die ons bij name kent. Laten wij die verhalen blijven doorvertellen, ook aan onze kinderen. Als wij ze niet vertellen, thuis, op scholen en overal, dan moeten we niet verbaasd zijn dat mensen geen boodschap hebben aan de kerk. Als niet-kerkelijke mensen kiezen voor christelijk onderwijs, dan is dat veelal vanwege de verhalen, die ze toch belangrijk vinden dat hun kinderen die meekrijgen. Laten we dan naar buiten stappen en zeggen: die verhalen gaan ook over jou. Het is niet voor niets dat je ze mooi vindt en belangrijk. Ze gaan ergens over. Ja, ook over de normen en waarden die je belangrijk vindt. Maar ook over waar we vandaan komen, waar we heen gaan. Over een God die met ons meegaat, dwars door de dood heen, op weg naar een nieuw leven!


Tell the story! Zegt het voort! Vertel dat sterke verhaal.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten