woensdag 14 januari 2015

Jezus Christus went nooit (bezinning op de gemeenteavond 13 januari jl.)


Bij de vraag waarom ik de kerk belangrijk vind voor mijn beloof, denk ik aan een lied: 'Midden onder u staat hij die gij niet kent'. Dat lied gaat over Jezus. Het is een citaat van Johannes de Doper die in Johannes 1: 26 zegt over Jezus: 'Ik doop met water, maar in uw midden is iemand die u niet kent.'

De weg die Johannes de doper baant voor Jezus is de weg die wij achter Jezus aangaan. Christenen worden vanaf het begin 'mensen van de weg' genoemd. Dat is een weg waarin me steeds gebleken is dat ik met anderen moet zijn om die te kunnen volgen. De weg achter Jezus aan is steeds weer vreemd en verrassend. Anders dan ik uit mezelf zou doen. De weg ontroert, troost, verwondert, geeft inzichten en moed. Daarom wil ik blijven leren op die weg. En ik kan alleen maar leren door het op te zoeken. De gemeenschap rondom Jezus op te zoeken. Om samen te leren, aangesproken te worden. Door God en door elkaar. Want midden onder ons is iemand die wij niet kennen, maar die ik heel graag wil blijven leren kennen. Telkens opnieuw. Jezus Christus went nooit.

Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Overal nabij is Hij
menselijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij
wordt gewoon verzwegen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

God van God en licht van licht,
aller dingen hoeder,
heeft een menselijk gezicht,
aller mensen broeder.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Wil daarom elkander doen
alle goeds geduldig.
Wees elkaar om zijnentwil
niets dan liefde schuldig.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Wees verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Lied 528 (tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Bernard Huijbers)
Overweging vrij op basis van 'Oefenruimte' van Sake Stoppels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten