dinsdag 12 september 2017

Hoe kun je geloven in meer? Preek 10-09-2017 Luxemburg

foto: eo.nl
Als je aan mensen vraagt of ze geloven, en wat ze dan geloven, dan klinkt er vaak een stamelend: ik geloof dat er meer is. Kennelijk is dat een gevoel dat veel mensen aanspreekt in geloven: geloven dat er meer is. Maar wat is dat dan? En wat heb je eraan?

Geloven dat er meer is roept meteen de vraag op: en meer dan wat dan? Ik denk dat dat voor iedereen verschillend is. Er zijn tal van situaties denkbaar die je doen afvragen: is dit het nou? Is dit alles? Is dit de wereld zoals die bedoeld is? Veel mensen blijven met lege of halflege handen staan, of wat ze hebben wordt in het leven uit hun handen geslagen. Ons leven is kwetsbaar, net als dat van onze lieve naasten. Er veel kan tegenzitten, in je relatie, de relatie met je kinderen en je ouders, met je vrienden. Het kan moeilijk zijn op het werk of om werk te vinden. Of juist de overvloed aan mogelijkheden en verworven welvaart kan de vraag oproepen: is dit nu alles? En hoe langer hoe meer merken we in ons leven dat je leven brozer wordt, zeker als je ziek wordt, bent of blijft. Of alleen overblijft. En is dit het dan?

Voel je dat het minder is, of voel je een verlangen naar meer?
En dat roept allemaal verschillende gevoelens op.
Het kan verdrietig stemmen, misschien machteloos, weemoedig, of zelfs boos. Iedere situatie heeft recht op zijn eigen gevoelens; ieder beleeft het om zijn of haar manier. Allemaal proberen we op te staan en er een weg in te vinden. En de een voelt duidelijker dat het minder is, en de ander voelt duidelijker het verlangen naar meer dan het is. Meer dan dit. Meer dan wat we meemaken in ons leven, en wat er van over blijft.

Geweld in de wereld doet verlangen naar meer
En dan hebben we het nog niet eens over het geweld in de wereld. Het geweld dat mensen elkaar aandoen. De blijvende aanhoudende conflicten in de wereld; de spanningen van dreigende conflicten. En er is het natuurgeweld dat mensen overkomt, zoals op de eilanden in de Cariben, waaronder Saba en Sint Maarten. In beelden van hoe de wereld er uit zou kunnen zien, komt dat in ieder geval voor: geen geweld meer, naast geen ziekten, geen honger en geen pijn. Ons leven in al zijn facetten doet verlangen naar meer. En de bijbelverhalen doen ons geloven in meer.

Wat is dat meer dan? 
Maar wat is dat meer dan? En wat kunnen we ermee? In het verhaal van Elisa wordt het heel concreet voorgesteld. En tegelijkertijd tart het onze verbeelding. Als de bediende van Elisa de Arameeëse strijders zit aankomen en hij in paniek naar Elisa toe rent, zegt Elisa: 'Wees niet bang. Wij zijn met meer dan zij.' Dat klinkt volstrekt onredelijk. Hoezo, tel eens man met hoeveel wij zijn. We gaan ten onder in het geweld. Hoezo, kun je in meer geloven als niets in het leven daar aanleiding toe geeft, of de hoop wel erg ver te zoeken is?

En toen bad Elisa: ‘HEER, open zijn ogen en laat het hem zien.’ Wat dan? Wat moet je zien dan? Wat valt er te zien dan? En toen opende de HEER ​Elisa’s knecht de ogen, en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en ​wagens​ van vuur, die ​Elisa​ omringden... Kun je dat geloven? Kun je dat geloven in een conflict, waarin je het onderspit dreigt te delven, of waarin talloze onschuldige slachtoffers vallen? Kun je geloven dat je met meer bent?

Het gaat zelfs nog verder. Waar Elisa's knecht de ogen worden geopend, worden die van de Arameeëse strijders gesloten. Toen zei Elisa tegen de strijders die naar hem op zoek waren: '‘U bent verkeerd. Dit is niet de stad waar u zijn moet. Volg mij, dan zal ik u de weg wijzen naar de man die u zoekt.’ Hij leidde hen naar Samaria, 20en daar aangekomen bad hij: ‘HEER, open hun ogen en laat hen weer zien.’ De HEER opende hun de ogen, en toen zagen ze dat ze zich midden in Samaria bevonden.'

Een onverwachte wending
Gewonnen! zou je denken. Maar het verhaal neemt een onverwachte wending. 'Toen de ​koning​ van Israël de Arameeërs zag, vroeg hij aan ​Elisa: ‘Wat vindt u, vader? Zal ik ze doden?’ ‘Nee,’ antwoordde ​Elisa, ‘dood hen niet. Hebt u ze soms met uw eigen wapens krijgsgevangen gemaakt, dat u hen zou doden? Zet hun een maaltijd voor, zodat ze kunnen eten en drinken, en laat hen teruggaan naar hun heer.’' En door dat te doen vielen de Arameeërs Israël hierna niet meer binnen.

Meer neutraliseren, erboven staan
Wat gebeurt hier? Het conflict dat hier bestaat tussen twee volken wordt volstrekt geneutraliseerd. De wapens worden uit de handen geslagen. Bestek voor een maaltijd komt er voor in de plaats. Of misschien mochten ze zelfs met hun blote handen eten. Hier wordt vrede gesticht. Niet als uitkomst van een door een van de partijen verloren en een door de andere partij gewonnen strijd. Hier wordt een conflict overstegen. En hier geldt een oude voetbalwijsheid: je ziet het pas als je het ziet. Mensen zijn vaak blind in conflicten. Geloof kan de ogen openen dat er meer is.

Naïef of reëel?
Is dat niet erg naïef? Dat is nog maar de vraag. Kijk naar de situatie in Noord-Korea. Een gespannen situatie waarbij je niet te gauw moet denken: ga maar rustig slapen. Het lijkt ver weg, en dus ook een ver van ons bed show, maar het is dichterbij dan je denkt. De wapens zijn overweldigend. En wat moet je dan? Misschien eerst maar eens het conflict neutraliseren. Hoe weet ik ook niet, maar het betekent in ieder geval stoppen met strijdtaal, en misschien eens gaan praten en samen eten. Want wat is het alternatief? Je kunt wel zeggen: theedrinken is voor watjes. Maar wat dan? Bommen op Pyong-Yang en daarna een tegenbom op Seoul? Met alle gevolgen van dien? Een wereldoorlog op een continent dat nog maar 70 jaar geleden zo geleden heeft onder wederzijds geweld?

Geloven in meer kan de moed geven om conflicten te overstijgen en te zoeken naar oplossingen. Wat is de wereld wijzer geworden van ingrijpen in Irak en Afghanistan? Waarbij ik niet zeg dat we dat niet hadden moeten doen; dat weet ik niet. Ik weet alleen wel dat het ook niks heeft opgelost.

Het verhaal van Elisa kreeg ik cadeau van mijn oom Arie, die dit verhaal naliet toen hij overleed deze zomer. Hij was een pacifist. En had nog rondgelopen met een button 'ban de bom!' Hij was niet zo'n actievoerder, maar hier stond hij voor op. En hij was ook wel een realist: soms moet je wat doen. Maar dat is dan niet het einde van het verhaal, maar het begin. Dan moet je er iets mee. Anders krijg je hooguit een gewapende vrede.

Er is meer
Want er is meer. Meer om op te vertrouwen, meer om op te hopen, meer om lief te hebben, meer om voor te gaan, meer om in te geloven. Geldt dat nou ook voor al die andere dingen die we noemden die het leven minder mooi maken? Hoe kun je geloven in meer als het minder voelt? Dat zicht biedt geloven. Hoe moeilijk soms ook. En net als in de situatie van Elisa geeft geloof de kracht om ergens boven te staan. Verhalen als deze willen de moed geven om niet te blijven bij hoe het is, maar proberen te zien dat er meer is. Meer om op te vertrouwen, meer om op te hopen, meer om lief te hebben, meer om voor te gaan, meer om in te geloven.

Hier blijft het niet bij
Want hier blijft het niet bij. Daar eindigt de bijbel ook mee. Met een visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want eens zal het mindere voorbij zijn. En dat is niet een vooruitzicht waar we nu maar mee genoegen moeten nemen - stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Het is een vooruitzicht om hier al te zien dat er meer is en dat er meer kan zijn. Je ziet het pas als je het ziet. Maar geloof kan je ogen openen. Blijf eraan proeven, dan zal het smaken naar meer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten