zondag 3 september 2017

Waarom is je talent zo belangrijk? Preek 27-08-2017 Waalwijk (Trust in Unity)

Waarom is het zo belangrijk dat jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen? En waarom is het zo belangrijk dat we Trust in Unity steunen om dat mogelijk te maken in Ghana? Met die vraag ben ik gaan kennismaken met de mensen achter Trust in Unity. Ik kon natuurlijk mijn eigen antwoorden bedenken op die vragen, maar ik was zo benieuwd naar de antwoorden van de mensen zelf. Ik was benieuwd naar hun motivatie, naar hun verhaal. Want er zijn goede doelen te over. En waarom spreekt dit doel ons dan aan? Als we er in een kerkdienst aandacht aan besteden, dan gaat het om geloof. Hoe spreekt dit doel ons aan in ons geloof? Hoe inspireert het ons, om niet alleen dit doel te steunen, maar er zelf ook in ons geloof gesterkt door te worden? Hoe leren we hierin iets over God?

Hoe speelt geloof een rol bij Trust in Unity?
Trust in Unity is geen christelijke stichting in naam. Hun motivatie is dat wel te noemen. Geloof speelt in de gesprekken tussen de oprichters een grote rol. Eén van de Ghanese oprichters heeft dominee kunnen worden door steun van anderen in zijn opleiding. En de kerk in Ghana speelt ook een grote rol, ook voor de Nederlandse Femke Joy, de Nederlandse oprichtster.
Over die kerk zongen we in de eerste psalm: Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer/het huis waar Gij uw naam en eer/hebt laten wonen bij de mensen./Hoe brand ik van verlangen om/te komen in uw heiligdom. Het is een behoorlijk hoogdravende psalm. En ik betwijfel of we allemaal die motivatie voelen als we naar de kerk mogen of moeten. In Ghana naar de kerk gaan is echter een feest, zo vertelde Femke. De kerk is daar één grote familie. En je hoort er meteen bij als je daar komt. Het is een open kerk, letterlijk, anders is het veel te warm. Maar je hoort er meteen bij. De dragende grond van die familie is het geloof. Hun geloof verbindt hen aan elkaar. Daarom zijn ze samen. En: dragen ze zorg voor elkaar. Als iemand problemen heeft, dan zorgen ze voor hulp aan elkaar. In vroeger tijden wilden in onze kerken mensen nog wel eens elkaar helpen bij onverzekerd onheil, en vonden ze enveloppen in hun brievenbus. De gemeenschap droeg zorg voor elkaar. Nu zijn we solistischer geworden, meer op onszelf. We verzekeren onszelf. Dat is onze eigen verantwoordelijkheid. En dat is niet per definitie verkeerd. Zelf doen is goed, maar je wordt ook sneller aan je eigen lot overgelaten. Daar in Ghana is het anders. In die kerk leeft men van het geloof dat het goed is om voor elkaar in te staan als je in de problemen komt. En zo ervoer oprichter Kwarteng hoe zijn vader voor veel kinderen de scholing betaalde, waardoor ze het zelf krap hadden. Zo ervoer oprichter Bernard hoe is het dat anderen hem in staat stelden dominee te worden. En ook de Nederlandse Femke Joy ervoer wat het betekende voor haar dat haar oma haar opleiding betaalde. Natuurlijk is het fijn en mooi dat Kwarteng, Bernard en Femke Joy daardoor hebben kunnen gaan doen wat ze wilden, maar waarom is dat zo belangrijk? Waarom is het zo belangrijk dat mensen hun talenten kunnen ontwikkelen? En wat leert ons dat over God?

1. God heeft een doel met je leven
Femke Joy kon mooi vertellen over haar gesprekken met Kwarteng en Bernard, waarin geloof ook belangrijk is. Dat geloof drijft hen in het werk dat ze voor de stichting doen. Waarom is het zo belangrijk dat mensen hun talenten kunnen ontwikkelen? Allereerst: We zijn hier allemaal met een doel. God heeft met ons een plan, een doel voor ogen met ons leven. Nou krijg ik zelf altijd een beetje de kriebels daarbij. Want het klinkt zo voorgeprogrammeerd. Alsof God ons hele leven uitstippelt. Maar volgens mij is dat niet de essentie daarvan. Dat we hier allemaal zijn met een doel betekent dat er voor ons allemaal een weg is waarop we ons leven kunnen leven. Er is voor ons allemaal een zinvolle invulling van ons leven. Dat is een doel op zich. De Bijbel spreekt niet zozeer over einddoelen. De weg zelf is het doel.

2. Daarvoor geeft hij ons talenten
Om op die weg ons leven een zinvolle invulling te geven hebben we talenten gekregen van God. Want dat kunnen we niet zomaar. We hebben allemaal talenten gekregen. Allemaal verschillende. En hoe helpen die talenten nou met het verwezenlijken van het doel van je leven? Nou, niet per se, omdat ze je een dikke auto en een groot huis beloven. Dat is ook niet het doel dat God met je voor ogen heeft, het plan dat Hij met je heeft. Het is mooi meegenomen, zeker, maar ook niet meer dan dat: mooi meegenomen onderweg. Talenten zijn geen middel voor een ander doel. Talenten zijn een manier om de mens te worden die God voor ogen had toen hij jou schiep. Je wordt toch doodongelukkig als je jarenlang zwoegt in een studie waarmee je later veel geld kunt verdienen, maar die je eigenlijk helemaal niet ligt? Zoek alsjeblieft waar je talenten liggen. Niet om veel geld te verdienen, maar om een mooi mens te worden. Het mens dat God voor jou voor ogen had. En echt, God geeft jou het talent waarmee jij iets kunt doen dat je ligt, waar je passie voor voelt, waarbij je voelt: ja, ik leef! En dat die ander veel sneller carrière maakt, met leaseauto, of veel meer 'succes' heeft boeit dan toch niet? Als jij maar leeft!

Niet alleen voor jezelf, maar ook voor God en de mensen om je heen
God geeft jou het talent om een mooi mens te worden en een goed leven te leiden. En ja, daar hoort dan ook een zekere welvaart bij, daar is niets mis mee. Als je je maar steeds herinnert waarom je talenten kreeg: God heeft een doel met je leven, en daarvoor heb je talenten gekregen. Je talent wijst dus altijd terug naar God. En God wijst altijd naar de mensen om je heen. Want samen krijgen we de talenten om van deze wereld een mooie wereld te maken. God is de beste Human Resourch Manager. Hij weet wat er nodig is. En soms staan we wel eens aan de balie van zijn uitzendbureau, voor ons werk, of voor de kerk, en zeggen: we hebben eigenlijk meer van deze en die talenten nodig. Ga dan eerst maar eens kijken of iedereen wel op zijn plaats is, en het werk doet waar hij passie voor heeft, én: of God hetzelfde voor ogen heeft met de wereld en de kerk als jij. Ik geloof met alle teksten in de bijbel over gaven in mijn achterhoofd, dat God ons alle talenten geeft die we nodig hebben. En dat als wij denken dat dat niet zo is, dat iets zegt over ons plan en niet over Gods plan. In Gods plan kan iedereen met zijn talent de plek krijgen om die met passie te ontplooien. Passie geeft meer energie dan het kost, en is een teken dat je op de goede weg bent. Dus als je een opleiding moet kiezen, of een andere baan of taak overweegt, vraag je dan altijd af waar je hart ligt. Waar je hart ligt, ligt je doel, de weg die God met je op het oog heeft. En het is niet egoïstisch als je je hart volgt. Onze talenten verwijzen altijd naar het totaal aan talenten dat God geeft. En die zijn genoeg om hier een mooie wereld en een mooie kerk van te maken.

3. En dan zou het vreselijk zonde zijn als je door geldgebrek je talenten niet zou kunnen ontwikkelen
Maar dan voel je natuurlijk ook aan dat het dan vreselijk zonde zou zijn als iemand zijn talenten niet kan ontwikkelen, omdat er geen geld is voor een opleiding. En ook echt zonde: dat gaat in tegen wat God met ons leven op het oog heeft. Dan zul je via allerlei ongeschoolde baantjes misschien best nog wel in je levensonderhoud kunnen voorzien. Maar God heeft meer voor ons in petto. En de wereld wordt er ook mooier van als iedereen zijn talenten kan ontwikkelen. En nogmaals: talenten hebben we niet allemaal ieder voor zich, en God voor ons allen. Al onze talenten maken samen een mooie wereld, een mooie kerk. Dus moet alles ons eraan gelegen zijn dat iedereen zijn talenten kan ontwikkelen. Dat doen we niet berekenend, maar uit liefde. Liefde leidt ons naar waar ieders hart ligt. In die liefde kunnen we helpen talenten te zoeken, en helpen met de opleiding, die nodig is om die te ontwikkelen. In die liefde kunnen we ook in de kerk zoeken waar je talenten liggen, waar je hart ligt. Daar wordt de wereld mooier van. Daar wordt de kerk mooier van. Gods wereld, Gods kerk. Dat die door liefde voor ieders talenten mag worden verenigd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten