dinsdag 12 maart 2013

Flexibel en bezield? Thema biddag 2013


In de afgelopen jaren is het aantal mensen dat een flexibele arbeidsrelatie heeft toegenomen (zie onder). Mensen werken steeds vaker op basis van een tijdelijk of flexibel contract voor een werkgever of opdrachtgever. In de afgelopen vijftien jaar is het aantal werknemers met een tijdelijk dienstverband verdrievoudigd! Werkgevers maken bovendien in toenemende mate gebruik van zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel). De vraag naar traditionele flexibele arbeid (uitzendkrachten, oproep- en invalkrachten) is slechts licht gestegen. Nederland behoort in Europa tot de landen met een groot aandeel werknemers met tijdelijk werk.

Deze toegenomen flexibiliteit geeft kansen, maar ook onzekerheid. Werkonzekerheid betekent immers inkomensonzekerheid. Met daar bovenop de crisis betekent dat dat voor steeds meer mensen inkomen de voornaamste drijfveer kan moeten worden om te werken, ongeacht of het werk aansluit bij je passie en voldoening geeft, laat staan bezieling. Toch vinden mensen hierin hun weg, en zoeken ze bezieling. Door hun flexibele werk een vaste basis te geven in een andere (bij)baan, en juist in hun flexibele werk voor hun passie te gaan en in hun vaste deeltijdbaan voor inkomsten. Of ze hebben een partner met vast werk. Of ze zoeken hun bezieling buiten hun werk, in bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Ook zijn er mensen die juist in de snelheid en de voortdurende verandering in een flexibele baan helemaal hun ei kwijt kunnen, en de onzekerheid en risico's op de koop toenemen.

De vraag voor de biddagviering is hoe je in een veranderende arbeidsmarkt de balans kunt krijgen of bewaren tussen zekerheid, flexibiliteit en bezieling? In een aantal interviews in een themanummer over flexibiliteit, uitgegeven door Arbeidspastoraat DISK, geven een aantal mensen een inkijkje in hun leven en vertellen ze hoe zij dat doen. Hun verhalen vormen de inspiratie voor de overweging bij de bijbelteksten, waaronder 2 Kronieken 1:7-13, waarin Salomo voor zijn koningschap geen rijkdom vraagt, maar wijsheid, en daar vervolgens rijkdom bij krijgt. Uit het Evangelie klinkt Lucas 11:1-13, waarin het Onze Vader klinkt, en tevens een verhaal dat je modern zou kunnen samenvatten met 'delen is het nieuwe hebben'; de ontdekking van veel zzp'ers en andere flexibele werknemers. Dat alles is het onderwerp van de bidstond ter gelegenheid van de Biddag voor Gewas en Arbeid.

De bidstond wordt gehouden op woensdag 13 maart om 19.30u in de Kerk aan de Haven, Grotestraat 121, Waalwijk. Meer info: www.kerkaandehaven.nl/www.kerkinwaalwijk.nl 

Flexibiliteit in arbeidsrelaties

Een arbeidsrelatie tussen een werkgever en een werknemer kan 'flexibel' zijn in termen van uren en in termen van de aard van het werk. Meer specifiek kan een arbeidsrelatie, ten eerste, flexibel zijn in termen van contractduur, zoals bij tijdelijke contracten, uitzendcontracten en de 'inkoop' van arbeid door een opdracht te verstrekken aan een zzp'er. 
Ten tweede kan een contract flexibel zijn in termen van arbeidsomvang, zoals bij overwerk, deeltijdwerk, oproepcontracten, min-max contracten en jaarurencontracten. Deeltijdcontracten verschaffen de flexibiliteit om meer uur per week te werken dan is vastgelegd, waarbij kleinere deeltijdbanen meer flexibiliteit bieden dan grotere deeltijdbanen.
Ten derde kan een arbeidsrelatie flexibel zijn in termen van de tijdstippen waarop wordt gewerkt, zoals bij variabele werktijden, ploegendienst en weekendwerk. 
Tenslotte kunnen contracten flexibel zijn in termen van functieomschrijving. Als een functie ruim is omschreven, kan een werknemer voor het verrichten van verschillende taken worden ingezet. (Bron: 'Flexibel en bezield?' OndersteBoven, Arbeidspastoraat DISK, Amsterdam 2013)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten