zondag 20 april 2014

Hoe vind je houvast in een verandering? (preek Pasen 20 april 2014)

Tekst: Exodus 14: 9-14 en Johannes 20: 1-18

Beluister de preek op Kerkomroep

Ook dit jaar is het weer Pasen geworden. Ogenschijnlijk vanzelf. Het is een jaarlijks terugkerend feest dat vroeg of laat kan vallen, maar het komt. Het staat in onze agenda, samen met tal van activiteiten, concerten en festivals voor het lange weekend. Maar zo ogenschijnlijk vanzelf als het Pasen lijkt te worden, zo vanzelf gaat het allerminst in de bijbel. Wie de verhalen gehoord heeft in de kerk, of in de Matthëus of Johannes Passion, of in The Passion op tv, weet en voelt dat het niet zomaar Pasen wordt. Jezus moet het helemaal doormaken. De beker kan niet aan Hem voorbijgaan. En dat, terwijl de leerlingen in slaap vallen omdat de Passion te lang duurt, of wegzappen. De opstanding van Jezus is niet iets dat zomaar gebeurt. Er is een lange weg daar naartoe te gaan. Voor sommigen ook zwaar, zeker als het hele verhaal je zo aangrijpt.

Zwaar was het ook voor het volk Israël dat door Mozes uit Egypte is geleid. In Egypte waren ze slaven. Met recht wordt Egypte daar het Angstland genoemd. En voor het volk Israël is Pasen verbonden aan de bevrijding uit die angst. Bevrijding uit een leven dat beheerst wordt door angst. En dat is erg als je zo moet leven. Dan kun je niet vrij leven. Niet vanuit je passie, vanuit wat je drijft, omdat je telkens over je schouders moet kijken of iemand je niet op de vingers kijkt, je gedachten kent. Angst dus waarin je niet jezelf kan zijn, omdat je in je leven geleid wordt door wat anderen willen, of wat je denkt dat anderen willen. Angst voor wat anderen zullen doen en zeggen. Angst die je ertoe dwingt om of een vlucht naar voren of naar achteren te doen, wat in ieder geval betekent dat je je eigen plaats opgeeft. Wanneer je zo onderdrukt wordt, dan is het fantastisch als iemand je de bevrijding aankondigt. In vrijheid te kunnen leven. In een nieuw leven nota bene, in dit bijbelverhaal op een nieuwe plek, in een beloofd land. Het volk krijgt een plek. Een eigen plaats. Waar het zichzelf niet steeds hoeft te verdedigen en zichzelf een plekje moet veroveren. Waar ieder kan zijn wie hij is, een vrij mens, met zijn kunnen, zijn emoties, om vrij mens te kunnen zijn.

Er doorheen gaan of overleven?
Maar daarmee is niet alles gezegd. Tussen de uittocht uit het Angstland, en de intocht in het beloofde land, zit de doortocht. En die valt niet mee. Want die gaat dwars door de woestijn. Mooi hoor, dat ons leven wordt opgeschud met het vooruitzicht van een echte bevrijding van ons leven, zodat we echt een eigen plek in het leven hebben. Maar is de weg daar naartoe niet veel te zwaar? Het geloof zet veel op scherp, stelt kritische vragen, biedt mooie vooruitzichten en vergezichten, geeft troost en moed, jazeker, maar soms heb je ook het gevoel dat mensen die niet geloven eigenlijk een veel makkelijker leven hebben. Daar loopt ook niet alles zoals het zou moeten, en ja, zij worden ook beheerst door de dingen die nu eenmaal zijn zoals ze zijn, maar ze lijken zich daar gewoon bij neer te leggen. Zo is het leven nu eenmaal. Overleven, en gaan voor het gewin van jezelf en wie je lief zijn. Alles eruit halen wat erin zit. En ja, dat klinkt zoveel makkelijker. Het mag dan korte termijn denken zijn; het leven is toch ook maar kort? Yolo! You only live once.

Oude angsten achtervolgen je
Op de weg naar een vrij leven kunnen de angsten je weer aanvliegen. De Egyptenaren zitten de Israëlieten alsnog op de hielen. Zie je wel?! Dat stomme gepraat over nieuw leven, vrijheid, een eigen plek is gewoon onzin! Het leven is zoals het is, deal with it! Je verandert er geen moer aan. En ja, dan ga ik er maar aan ten onder, maar liever doordat alles voorspelbaar voortkabbelt dan dat ik moegestreden en op de vlucht het onderspit moet delven.


Opstanding krijg je niet cadeau. Het is een lange weg. En het oude leven zal zo vaak aantrekkelijker lijken, omdat het vertrouwd is. Soms is het makkelijker om je erbij neer te leggen dat het niet goed komt, dan om maar steeds de moed erin te houden dat het wel goed komt, ook al weet je niet wat dat eigenlijk betekent.

Wees niet bang
En dan is bijna niet te geloven wat Mozes zegt: 'Wees niet bang, maar wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.' We hoeven zelf niets te doen? Terwijl het zo hard werken is om te blijven geloven dat het goed komt? En de moed ons soms gewoon in de schoenen zakt? Misschien is het wel zo bedoeld dat we maar eens niet zo hard moeten werken. De kramp van de angst heeft dan nog te zeer bezit van ons als wij vasthouden aan onze zelfbedachte oplossing, onze zelfgevormde toekomst, onze ideeën hoe ons leven er dan wel uit zou moeten zien, of onze gedachten waar wij vinden dat wij recht op hebben.

Verandering niet in eigen hand houden
De waarheid dat het leven gaat zoals het gaat zit hem niet hierin, dat er nou eenmaal niets verandert, maar dat die verandering in Gods hand ligt en wij de verandering niet in de hand hebben. Als Maria Magdalena in de graftuin Jezus ziet, klampt ze zich aan hem vast. Ze noemt hem niet voor niets 'Rabboeni', wat niet alleen maar Meester betekent, maar 'mijn Meester'. Maria heeft in haar leven alles meegemaakt. Ze heeft alles gedaan wat God verboden had voor ze Jezus kende, en daarna alles meegemaakt wat God geboden heeft, sinds ze Jezus kende. Jezus is voor Maria de verzekering van haar verandering. Zoals er tal van coaches, therapeuten en boeken zijn die mensen houvast geven in hun verandering. En van politiek leiders verwachten we ook verandering, en liefst meteen, helder en duidelijk. Maar veel mensen blijven in dat vasthouden juist steken in hun verandering, wanneer ze in coaches, therapeuten, boeken en politiek leiders juist de legitimatie denken te vinden om te voelen wat ze voelen, en bevestigd worden in de oorzaken daarvan. Dat het aan een misgelopen jeugd ligt, aan de omstandigheden of een gebeurtenis, dat het aan anderen ligt, of dat je nu eenmaal bent zoals je bent. Dat je leven zo kan lopen en kan zijn zoals het is, is echter geen reden om eraan vast te houden dat je niet hoeft los te laten om werkelijk iets te laten veranderen. Dat zal elke goede therapeut, coach, boek of politiek leider bevestigen. Om te kunnen veranderen en je werkelijk vrij te voelen moet je leren loslaten. Hoe moeilijk dat ook is. Want je weet wat je hebt, en niet wat je krijgt.

Waar vind je dan wel houvast?
Wanneer Jezus tegen Maria zegt 'Hou me niet vast' zegt hij erachter aan:  'Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader.' Een werkelijke verandering en bevrijding van je leven overstijgt wat er nu is, en waar je je nu aan vasthoudt. Zo reikt de opstanding van Jezus verder dan ons alledaagse leven. Ongelofelijk, maar waar. Je moet alle normale verwachtingen loslaten om dit verhaal te volgen. Jezus is opgestaan uit de knellende banden van de dood, de knellende zekerheid dat we dood zullen gaan. Maar dat is het einde niet. En het reikt veel verder dan dat we er hier en nu een feestje van maken, waar we ons aan vasthouden. Er ligt echte verandering in het verschiet voor wie het wil zien. Is er dan geen houvast voor die weg? Jawel.

Kijk omhoog
Naar de zon
Zoek niet naar een antwoord
Laat het los
Hou je vast aan mij
Deze weg wijst zichzelf
Hij leidt je naar de toekomst
Deze wolk drijft snel voorbij


Het slotlied van The Passion dit jaar. Dat is een ander vasthouden dan wat Maria in eerste instantie doet. Het is een vertrouwen om los te durven laten, dat de weg zichzelf wijst, omdat God ons naar de toekomst leidt. 'Wees niet bang. De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten