woensdag 13 augustus 2014

Waar kan je met je gevoel van onmacht naar toe bij het zien van zoveel lijden en geweld?

Vanuit de Raad van Kerken zijn we bezig om te kijken hoe we samen zouden kunnen bidden voor de vrede, in deze gewelddadige en bedreigende tijd. Een eerste verslag van de voorbereidingen. Doe je mee?

Wat gebeurt er allemaal? Deze zomer komen er zoveel verschrikkelijke beelden op ons af. Mensen op de vlucht door droge bergen en woestijnen. Complete steden in puin. Mensen, zelfs kinderen, als beesten afgeslacht.

Wat gebeurt er allemaal? En waarom gebeurt er niets of gaat het allemaal zo traag? Waarom steunen mensen zelfs in het Westen het geweld? Hoe moet er ingegrepen worden? Wat is goed, wat is kwaad? Grote vragen, weinig antwoorden. Ze uiten een groot gevoel van machteloosheid, soms zelfs wanhoop.

We voelen ons verbonden met mensen die bedreigd worden en vragen ons af hoeveel geweld een mens kan verdragen. Hoeveel geweld nog gerechtvaardigd is, en hoe je daarop moet antwoorden? Wanneer komt de vrede?

We voelen ons verbonden met christenen op de vlucht. Ze zijn getekend, letterlijk. Op hun huizen in Irak was de Arabische letter N geschreven. De eerste letter van het woord voor Christen. Overal ter wereld dragen mensen die letter op hun profielfoto of een T-shirt. Ook wij zijn christen! Tegelijkertijd is het een verbondenheid met alle Arabisch sprekende mensen, ook moslims, die de vrede nastreven. Die gewoon willen leven, met anderen.

Samen kunnen we één front vormen. Van gebed. Want daar kan je met je gevoel van onmacht naartoe. Naar God. Samen kunnen we onze gevoelens van onmacht en wanhoop verwoorden voor God en elkaar. Elkaar steunen, troost zoeken en om kracht bidden voor allen die lijden en al gestorven zijn.

Vanuit de Raad van Kerken Waalwijk zoeken we naar mogelijkheden om met elkaar te bidden. Ook in samenwerking met kerken en christelijke groepen die geen lid zijn van de Raad van Kerken. Eerste contacten zijn hierover gelegd. Verschillende kerken en groepen hebben hun medewerking reeds toegezegd of overwegen dit. Zo werken we ook samen met de Facebook-community 'Pray4Peace' die vanuit Sprang-Capelle is opgericht en die in 24 uur al bijna 50 likes opleverde. Ik ben daar inmiddels medebeheerder van geworden.

Samen bidden en contact houden met moslims

We zoeken naar een moment en plaats waarop we zouden kunnen bidden met elkaar. Op korte termijn, nadat we met elkaar hier een goede vorm voor gevonden hebben. Wil je ook meewerken, of heb je ideeën, meld je! Van harte welkom!

Ook zoeken we vanuit de Raad van Kerken Waalwijk contact met de moskeeën om met hen in gesprek te gaan en de handen ineen te slaan tegen bewegingen en beweringen die groepen mensen uit elkaar drijven. De eerste contacten zijn hiervoor gelegd en vragen door de zomervakantie nog wat tijd.

Zo willen we in gelovige verbondenheid met christenen en alle mensen van goede wil, de handen vouwen en ineenslaan, voor de vrede:

God Die Vrede bent

We zien op hoeveel plaatsen in Uw wereld geweld, haat en oorlog mensen uiteen drijven. We bidden voor allen die daardoor getroffen worden. Wees hen nabij en zegen wat gedaan wordt om vrede te stichten.

Raak harten van mensen die met geweld anderen verdrukken en breng hen tot bezinning. Laat allen die in vrede leven zich inzetten om anderen daarin te laten delen.

Bovenal bidden wij dat Uw Rijk van vrede komen zal. Dan zal geen volk nog het zwaard trekken tegen een ander volk en geen mens zal meer weten wat oorlog is. Zo bidden wij in de Naam van Jezus Christus, Die onze Vrede is.

Amen  
(bron: Kerkinactie)
ds. Otto Grevink,
voorzitter Raad van Kerken Waalwijk,
ottogrevink@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten