woensdag 10 december 2014

Pionieren met Johannes de Doper: een paar stappen terug

Hollen we vooruit en moeten we dan noodgedwongen een stap terug doen, of doen we eerst een stap terug om stappen vooruit te kunnen zetten?
In de Adventstijd speelt Johannes de Doper een grote rol: hij is het die de komst van Jezus aankondigt volgens de Evangelist Johannes. Voor hem luidt de komst van Jezus een verandering in. Een verandering in leven én geloven. De vertegenwoordigers van de Joodse 'kerk' zet hij op het andere been: "Nee, ik ben niet de messias, ook niet Elia en geen profeet." Hij verwijst door naar Jezus: "Midden onder jullie staat hij die jullie niet kennen, en om Hèm gaat het!" Een verhaal over verandering in het kerk-zijn. Niet op onze manier, maar op Jezus' manier. Hoe geven we daar ruimte voor?

In de Protestantse Kerk in Nederland is op dit moment veel ruimte om te pionieren. Om nieuwe vormen van kerk uit te proberen. Dat begint eigenlijk altijd buiten de kerkgebouwen. Bij mensen thuis, op hun werk, in de kroeg, of waar ze ook maar mogen zijn. Waarom buiten de kerkgebouwen? Omdat deze mensen niet of niet meer in de kerk zoeken naar zingeving, spiritualiteit en verdieping. En hoe laag we de drempels voor ons gevoel ook maken, zo beleven deze mensen dat niet. Het is voor hen geen natuurlijke plek om met vragen van geloof en leven bezig te zijn.

Wel geloven, maar niet in de kerk
Intussen zijn ze wel degelijk met levens- en geloofsvragen bezig. Op andere plaatsen, met andere mensen. En waar pioniers daar hun kamp opslaan, ontstaan er nieuwe vormen van kerk naar het voorbeeld in Engeland: New Expressions of Church. Experimenten, uitgevoerd volgens het principe 'trail and error', of bijbels verwoord: onderzoek alles en behoud het goede. Maar wel in nieuwe vormen die spontaan opkomen. En die soms heel vreemd overkomen op mensen in de traditionele kerken. Is dat kerk? En moeten die mensen niet naar onze kerken komen? We hebben al zoveel moeite om alles draaiende te houden. We hebben die nieuwe mensen nodig! Johannes de Doper zet ons op het andere been, het goede.

Terug in de tijd
De vertegenwoordigers van de Joodse 'kerk' proberen Johannes de Doper te vangen in voor hun vertrouwde termen: is hij de messias, Elia, of een profeet? Nee, dat is hij allemaal niet. Hij doet wel iets anders. Hij doopt. En hij doet dat op een bijzonder plek: aan de overkant van de Jordaan. Dit slotzinnetje in Johannes 1 lijkt slechts een plaatsbepaling. Maar het herinnert de Joden eraan dat ze ooit met het oversteken van de Jordaan het beloofde land inkwamen. Nog voor ze het hele land hadden ingericht, iedereen gesetteld was. Nog voor alles ging zoals het ging en zoals iedereen vond dat het moest gaan. Toen zaten de Joden nog in de pioniersfase. Ze hadden niets, behalve wat ze met zich meenamen: geloofsverhalen. Vanuit die verhalen van hun leven in geloof met God bouwden ze vervolgens hun land op.

Ga eens een paar stappen terug
Nu Johannes de Doper doopt op die oversteekplaats, wil hij de Joden herinneren aan die pioniersfase. Ga eens een paar stappen terug. Jullie hollen met jullie verwachting vooruit. Jullie willen te graag ook een geloofsgemeenschap van de toekomst zijn. Maar het hoeft niet van jullie te komen. Het komt van hèm! En Johannes verwijst naar Jezus. Het is zelfs een geruststelling: "Hij staat in jullie midden! Maar jullie kennen hem niet. Ga eerst maar eens bij hem te rade voordat je bij van alles uit je eigen verwachting je heil zoekt."

Pionieren is een paar stappen terug zetten
Aan onze kerken heeft Johannes de Doper eenzelfde boodschap. Dan zien we hoe moeilijk we het hebben om de kerk die ons dierbaar is toekomst te geven. We proberen van alles. We proberen de kerk zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Maar intussen zijn we vooral bezig met alles overeind te houden, vrijwilligers te werven, en geld, en onze gebouwen letterlijk overeind te houden. Wat gaat daar niet een energie én geld in om! Johannes de Doper is best een radicale jongen, maar hij zal ons niet willen laten stoppen met de traditionele kerk. Hij wil ons wel op een ander been zetten: zet eens een paar stappen terug. Hol niet vooruit om de gekste nieuwe vormen te zoeken, want dat is geen pionieren. Echt pionieren is een paar stappen terug zetten. Met de bijbel op tafel, en onze geloofsverhalen. En van daaruit gaan opbouwen. Wat voor kerk willen we zijn, en met wie? Wie komen er op ons pad? En als die mensen niet naar ons toe komen, dan gaan we toch naar hen?

Pioniersplekken doen geen stappen vooruit, maar terug
Het verhaal van Johannes de Doper is voor mij een antwoord op traditionele kerken die angstig zijn om te pionieren of het wel hebben aangedurfd maar later wegbezuinigen als luxe, omdat de traditionele kerk, met gebouwen en organisatie, toch de kerntaken zouden zijn. Natuurlijk moeten we niet geld verspillen aan leuke evenementen of activiteiten als we alles al zo moeilijk rond krijgen. Pioniersplekken zijn echter geen doldwaze experimenten die ver voor de troepen uitlopen. Waardoor de traditionele kerk dit niet mee kan maken, omdat ze te druk zijn met alle zorgen die ze hebben. Pioniersplekken lopen niet vooruit. Ze doen een paar stappen terug. Terug naar de kern. Rondom de bijbel en geloofsverhalen. Terug naar waar het bij de doop om ging. Om nieuw leven. Betekenis van het geloof in het leven. Waar die betekenis gevonden wordt, in welke vorm of op welke plaats dan ook, kunnen we toch alleen maar verheugd zijn.

Stappen terug geef traditionele kerk ook rust, en zicht op Jezus
De traditionele kerk kan de aansluiting vinden door hetzelfde te doen: wat betekent het voor ons als we weer terug naar de kern zouden gaan? Dan hoeven we als kerk veel minder te strijden, en mag het ons overkomen. Net als de doop. Net als de komst van Jezus die nota bene in ons midden kwam. Laten we hem zoeken en leren kennen in anderen die hem zoeken. Er is nog zoveel te ontdekken!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten